Důl Maršál Jeremenko

1896–1992

Důl Maršál Jeremenko byl založen nájemní společností Vítkovické kamenouhelné doly v roce 1891 jako Nová jáma (Neuschacht). V roce 1895 po začlenění do společnosti Vítkovického horního a hutního těžířstva dostal jméno podle křestního jména hlavního vlastníka Louise Rothschilda, Louis. V období protektorátu byl začleněn do nacistického koncernu Hermann Göring Werke pod jménem Steinböck. Po skončení války se vrátil k původnímu názvu. Po znárodnění byl začleněn do národního podniku OKD a 8. prosince 1946 byl přejmenován na počest velitele sovětské armády, která osvobozovala Ostravu, na Důl Generál Jeremenko. V roce 1970 dostal důl poslední jméno a byl přejmenován na Důl Maršál Jeremenko, tohoto aktu se 30. dubna 1970 maršál A. I. Jeremenko zúčastnil osobně i se svou manželkou. Od roku 1958 pokračovalo hloubení jámy č. 3 až na konečnou hloubku 1061,85 metru, dosaženou v roce 1966. Tím se stal Důl Maršál Jeremenko jedním z nejhlubších dolů v OKR. Těžba probíhala v údobí 1896–1992 a bylo vytěženo 28,540 milionu tun kvalitního koksovatelného uhlí. Dobývaly se jaklovecké a hrušovské sloje ostravského souvrství. Důl měl rozlohu 290 ha, 8 pater, tři jámy a největší hloubka, odkud se dobývalo uhlí, byla 1200 m. Dnes Důl Maršál Jeremenko patří státnímu podniku DIAMO a slouží jako vodní jáma pro celou ostravskou část revíru. Na kótě -370 m jsou v jámě č. 1 instalována tři čerpadla. Jako jediný důl v ostravské části revíru nemá zasypány jámy s ohledem na nutnost pravidelného čerpání důlních vod. Kladivová těžní věž, která je vysoká 55 metrů, je prohlášena za kulturní památku. Doposud je v provozu i sdružená vzpěrová těžní věž z roku 1909 a 1929.

Související obrázky:

About