Bývalý důl Žofie

1871 - 1995

Bývalý černouhelný důl Žofie stojí v Orlové – Porubě. Těžba v dole započala v roce 1871 těžířstvem bratří Gutmannů Kamenouhelné doly Orlová – Lazy. Po II. světové válce byl důl znárodněn a stal se součástí Ostravsko-karvinských kamenouhelných dolů (později OKD). V roce 1963 byl důl začleněn pod důl Československý pionýr a v roce 1970 pod důl Julius Fučík, jehož se stal pátým závodem a dostal název Fučík 5. V roce 1995, kdy byla ukončena těžba uhlí, důl připadl podniku DIAMO, který zde zřídil odčerpávací stanici důlní vody (tzv. vodní jáma), která chrání zbývající činné doly od roku 199 před zatopením.
Uhlí se dobývalo z uhelných slojí karvinského souvrství v sušských a sedlových vrstvách a v ostravském souvrství v porubských a jakloveckých vrstvách v důlním poli o rozloze 421 ha z hloubky 895 metrů v osmi jámách. Po ukončení těžby byly zasypány Plavící jáma a větrní jáma Václav.

Související obrázky:

About