Větrní jáma Vrbice

1911 - 1992

Větrní jáma Vrbice byla založena roku 1911 a sloužila jako výdušná jáma dolu Hubert / Stachanov. Důl patřil mezi doly Severní dráhy Ferdinandovy. Byl postaven jako ukázkové dílo průmyslové secese k reprezentaci firmy podle návrhu architekta Františka Fialy. Nikdy se zde netěžilo, důl sloužil pouze k intenzivnímu odvětrávaní důlních plynu z nejvzdálenějších polí dolu Hubert a ke sjíždění do dolu. Co se zde narubalo se vytěžilo překopem na dole František v Přívoze. Pro 350 horníků zde byla postavena cechovna a koupelny, ve kterých byla voda ohřívaná důlním metanem. Po ukončení těžby v blízkých dolech, které byly odvětrávány byl důl v roce 1992 zasypán, ale i nadále zde funguje degazační stanice k odsávání důlních plynů, která patří firmě Green Gas DPB, stejně jako celý areál dolu. V roce 1993 byla větrní jáma Vrbice byla prohlášena za kulturní památku MK ČR.

Související obrázky:

About