Bývalý důl Staříč II

1962 - 2017

Černouhelný důl se nachází nedaleko obce Staříč pod vrchem Kamenná. Ikdyž jeho výstavba započala až v roce 1962, tak průzkumné vrty v oblasti Podbeskydí, které zahrnovaly i paskovskou lokalitu, se prováděly v letech 1901 – 1902. Na významu lokalita nabyla po osvobození, kdy po důkladném průzkumu důlního pole v letech 1954 až 1958 bylo přikročeno k vypracování projektové dokumentace dolu Staříč II a následně v březnu 1962 započala jeho výstavba. V létě téhož roku bylo zahájeno zaústění vtažné a výdušné jámy do hloubky 28 m a v roce 1963 na podzim bylo zahájeno hloubení vtažné jámy pomocí definitivního těžního stroje a definitivní těžní věže. Hloubka vtažné jámy je 1155 metrů. Její ústí je v nadmořské výšce 305 metru a sahá až 850 metrů pod mořskou hladinu. Těžba započala v roce 1971 a těžilo se zde vysoce kvalitní koksovatelné uhlí. Až do konce března 2017 to byl jediný činný důl v ostravské části revíru. Těžba uhlí zde byla definitivně ukončena v březnu 2017 a důl byl přejmenován na Závod Útlum – Jih.
S dalším využitím dolu má plány VŠB Ostrava, která by zde chtěla vybudovat podzemní laboratoř za 2 miliardy korun – Underground Lab nebo britský start-up Gravitricity, který zde chce vyrábět a skladovat elektrickou energii. Zatím se ale nic neděje.

2023: Plán na záchránu dolu nevyšel, jámy se zasypávají a důl se bude likvidovat.

Související obrázky:

About