Bývalý důl Oskar

1891 - 1967

Bývalý černouhelný důl byl založen v roce 1891 Albrechtem sv. p. Rothschildem na okraji obce Petřkovice v zaniklých polích mělkých dolů na dědičných štolách Bohatá a František a dostal jméno po jeho synovi Oskar. Výstavba započala hloubením větrní jám č. 2 do hloubky 100 metrů a v roce 1892 se započalo s hloubením těžní jámy č. 1. Od února 1920 spadal pod správu dolu Anselm/Eduard Urx a to i po té, co se osamostatnil. Po okupaci Československa 1938 se stal součástí německého záboru pohraničí a v roce 1942 byl začleněn do nacistického koncernu Reichswerke Hermanna Göringa byl přejmenován na Petershoffen V a VI. Po osvobození se mu 1. května 1945 vrátil krátce název Oskar, ale hned následující rok v červenci byl začleněn do n.p. Ostravsko-karvinské doly a dostal jméno po prvním československém prezidentovi Masaryk II. 1. ledna 1952 byl důl pojmenován Lidice a v roce 1954 byl organizačně připojen k dolu Eduard Urx, jako závod č. 2. Po likvidaci šachet 1967 byl areál dolu převedem na podnik Sběrné suroviny. Těžba probíhala v důlním poli o rozloze až 950 ha v letech 1896 až 1967 v Petřkovických vrstvách a ve 20. století dosahovala objemu 140 000 – 370 000 tun uhlí.
Poslední 3 zbývající budovy (jámová se strojovnou, koupelny a dílny) byly v roce 1995 prohlášeny za kulturní památku. V areálu dnes sídlí soukromé firmy.

Související obrázky:

About