Bývalý důl Jindřich

1848 - 1982

Důl Jindřich, nacházející se v Moravské Ostravě, byl založen rakouským státem v roce 1848. Výnosem ministersva financi bylo v roce 1842 přikázáno zahájit průzkumné kutací práce, získat důlní pole a zahájit těžbu. Na základě udělené kutací koncese bylo v roce 1846 započato s hloubením kutací jámy č. X. Od roku 1848 byla prováděna přestavba kutací jámy na víceúčelovou a v roce 1853 přestavba na hlubinný důl č. X. Po odkoupení dolu ve výstavbě, společností Výhradně privilegované dráhy císaře Ferdinanda v roce 1856, dostal důl jméno Jindřich (Heinrich schacht) na počest generálního sekretáře společnosti Heinricha (Jindřicha) Sychrovského. Nový vlastních započal s výstavbou povrchových objektů a od roku 1863 s pravidelnou těžbou uhlí. V březnu 1888, při povodni došlo k zatopení dolu jámou. Byla to nejtěžší havárie, co důl postihla a voda se odčerpávala 2 měsíce. V roce 1932 byla ukončena těžba vlastní jámou a důl byl přičleněn k dolu František v Přívozu, kde fungoval jako pomocný důl až do roku 1960. V tomto roce započala likvidace dolu, která skončila zasypáním jam roku 1982. Při výstavbě hotelu Jindřich byly strženy zbývající budovy a ponechána pouze těžní věž s jámovou budovou.
Důl existoval v letech 1848 – 1982, těžba uhlí probíhala v letech 1861 – 1933. Dobývány byly uhelné sloje v hrušovských vrstvách v důlním poli o rozloze 304 ha ze dvou jam do hloubky 550 m na 8. patře.

Související obrázky:

About