Bývalý důl 9. květen

1960 - 2016 - 2020

Důl 9. květen patřil mezi nejmladší doly ostravskokarvinského revíru. Nacházel se ve Stonavě na pomezí s Horní Suchou. První jámy zde byly vyhloubeny v 50. letech 20. století a hloubení bylo komplikováno spodními vodami a výronem plynů. Těžit se započalo v roce 1960, ale jméno dostal důl až v roce 1964. V prvních letech byl důl připojen k dolu 1. Máj, ale od roku 1965 fungoval samostatně. Od roku 1985 – 1990 je opět připojen k 1. Máji, ale po skončení jeho činnosti je v roce 1995 připojen k dolu Darkov. Během 60-ti let bylo z dolu, jehož důlní pole se nacházelo mezi obcemi Stonava, Horní Suchá, Albrechtice a Karviná, vytěženo kolem 70 000 000 tun koksovatelného uhlí. Poslední vozík byl symbolicky vytěžen v březnu 2016, ale úplná likvidace skončila až v roce 1920.

Související obrázky:

About