Bývalý důl Frenštát

1982 - 1991 - 1921

Je od roku 1991 zakonzervovaný černouhelný důl, ve kterém nikdy neprobíhala masivní těžba. Na základě geologického průzkumu z 60. a 70. let nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm se počítalo se vznikem skupinového dolu Frenštát, který měl mít 5 samostatných dolů a to na dvou lokalitách, Frenštát a Čeladná-Krásná.
V roce 1982 byla hloubena jáma č.4 a o rok později jáma č.5 až do hloubky 1088m. Přes potíže byla jáma č.4 dokončena v roce 1994 na konečnou hloubku 943m. První uhlí bylo vytěženo z jámy č.5 v dubnu 1988 z hloubky 805m. Na přelomu 80. a 90. let, kdy docházelo na Ostravsku k útlumu těžby byl v roce 1991 důl zakonzervován. Předpokládaná celková zásoba je zde cca 1.6 miliard tun černého uhlí. Ovšem vlivem celosvětového trendu ke snížení uhlíkové stopy a protestům ekologických aktivistů, se bohužel k těmto zásobám už nikdy nikdo nepodívá a jámy budou zasypány a důl zlikvidován.

Související obrázky:

About