Důl Doubrava

1822

Bývalý důl Doubrava byl černouhelným dolem patřícím do Ostravsko-Karvinského revíru u stejnojmenné obce nedaleko Orlové. Jako pozůstatek kdysi velkého dolu zůstává stát pouze vtažná jáma III, Doubrava sever, ale i její osud je již zpečetěn a důl je v útlumu. Historie vzniku se datuje rokem 1822, kdy bylo na Doubravě nalezeno uhlí a vyhloubena první šachtice Versuch (Pokus), která patřila baronu Antonu Mattencloitovi. V dalších letech zde bylo vybudováno několik dalších šachet o hloubce 20-30m, které však postupně zanikali. Roku 1845 odkoupil těžební práva na Doubravě Salomon Mayer Rothschild. Jednu z šachet nechal prohloubit a pojmenoval ji Eleonora. V roce 1855 začal prohlubovat šachtici Versuch a přejmenoval ji po své dceři Bettina. Zásadní význam pro expedici a pro další rozvoj obou jam mělo napojení na nedalekou železnici, Košicko-bohumínskou dráhu, rozhodující však bylo napojení na Báňskou dráhu, což byla brána do průmyslové Ostravy a dále napojení na Severní dráhu císaře Ferdinanda. Důl Doubrava vznikl po skončení II. světové války sloučením šachet Eleonora a Bettina a byl začleněn do koncernu Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly, pozdější OKD. Doubrava ve své době byla druhým největším dolem OKD. Útlum začal v roce 2005 v povrchových provozech, v říjnu 2006 byla odstřelena skipová věž jámy č.I, Bettina a těžba na Doubravě byla ukončena v roce 2007 tak, aby mohlo být ještě vytěženo z jejího ochranného ohradníku z šachty Jan Karel 8 mil tun uhlí.

Ani dolu Doubrava se nevyhnula důlní neštěstí. V období od roku 1949 do 2004 při 6-ti neštěstích zahynulo 48 horníků, 12 záchranářů a 19 osob bylo zraněno, ať už těžce nebo lehce.
V červenci 1998 došlo ke kuriozní nehodě s fatálními následky, při které však nedošlo ke ztrátám na životech. V brzkých ranních hodinách na vtažné jámě Do-IV došlo v hloubce 90m pod ohlubní k prolomení jámového zdiva. S následným porušením jámové výztuže došlo k destrukci a ve vzniklém kráteru o průměru cca 60m a hloubce 36m zmizela jámová budova i těžní věž.

Související obrázky:

About