Důl ČSM

1968

Důl ČSM s dřívějším názvem Důl Československý svaz mládeže nebo Důl Československé mládeže je činný černouhelný důl, nacházející se ve východní části karvinské uhelné pánve, ve Stonavě. Sestává se ze dvou závodů Sever a Jih, které mají své vtažné i výdušné jámy. Důlní pole se nachází na katastrech obcí Stonava, Karviná, Albrechtice u Českého Těšína a Chotěbuz. S výstavbou dolu se započalo v roce 1958, ale kvůli komplikovaným hydrogeologickým a plynovým poměrům se z těžbou mohlo začít až roku 1968. Díky rozsáhlé investiční výstavbě a modernazaci dolu v 90. letech minulého století se výrazně prodloužila jeho životnost. Roční těžba se bohybuje okolo 2,5 mil. tun černého uhlí. V budoucnu se uvažuje o propojení ČSM s uzavřeným polským dolem Morcinek tak, aby byly z české strany vydobyty zásoby uhlí v důlním poli na polské straně. K tomu však bude nutné uzavřít mezistátní smlouvu mezi Polskem a Českem.

20. prosince 2018 došlo v Dole ČSM k výbuchu methanu. Výbuch si vyžádal 13 mrtvých a 10 zraněných horníků.

ČSM sever

ČSM jih

Související obrázky:

About