Bývalý důl Anselm

1830-1992

Je nejstarší štolový důl na Ostravsku poblíž Petřkovic, rozkládající se ná úpatí kopce Landek od roku 1820. Olomoucké arcibiskupství dalo roku 1835 dolu název Ferdinand, ale po upozornění, že stejnojmenný důl již existuje jej přejmenovalo na Ferdinandovo štěstí. Po vyhloubení první (strojní) jámy přešla těžba v roce 1835 ze štolové na hlubinnou. Po zakoupení dolu Salomonem Mayerem Rotschildem dostal důl v roce 1843 jméno jeho syna, Anselm. S modernizací dolu zde vyrostla i koksovna, která ukončila výrobu 1859 po té, co byla uvedena do provozu koksovna Karolina v Mor. Ostravě (1858). Další modernizací dolu, která byla možná také díky tomu, že důl byl zahrnut do společnosti Vítkovického horního a hutního těžířstva, což bylo obchodní spojenectví bratří Gutmannů se Salomonem Rotschildem a díky tomu, že se uskutečnilo napojení dolu na železniční síť, došlo k několikanásobnému zvýšení těžební kapacity dolu, jejíž nárůst nadále pokračoval (ze 110 tisíc tun v roce 1899 na 330 tisíc tun v roce 1911 až na 539 tisíc tun v roce 1937).
Za protektorátu přešel důl pod správu koncernu Reichswerke Hermann Göring a byl přejmenován na Petershofen (německé pojmenování Petřkovic).
Po válce byl důl v roce 1945 znárodněn a začleněn do národního podniku Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly Ostrava (pozdější OKD). V roce 1946 byl přejmenován na Masaryk a 1951 po komunistickém politikovi, novináři, básníkovi a literárním kritikovi, který byl popraven nacisty v Mauthausenu, Eduardu Urxovi. Těžba v důlním poli Anselm byla v srpnu 1991 ukončena a 1992 jáma zasypána. V současnosti je v areálu hornické muzeum a důl Anselm byl vyhlášen kulturní památkou.

Související obrázky:

About