Bývalý důl Lazy

1892-2021

Důl Lazy je dnes již nečinný, černouhelný, hlubinný důl rozkládající se na katastrech Karviné a Orlové. Budovaní dolu započalo roku 1890 a důl dostal název Neuschacht, neboli Nová Jáma a rozloha jeho důlního pole činila 518 ha. Důl byl napojen na báňskou dráhu a v roce 1900 už těžil 330 tis. tun uhlí za rok. Po 2. sv. válce byl důl znárodněn a v roce 1950 přejmenován na Důl Antonín Zápotocký. V roce 1991 dostal název Lazy. Těžba zde skončila v listopadu 2019 a důl dostal svůj poslední název Útlum-Sever. Za necelých 130 let se zde vytěžilo skoro 150 mil. tun kvalitního černého uhlí. I zde se těžba neobešla bez neštěstí. V květnu 1919 došlo během jedné minuty k dvěma výbuchům metanu a uhelného prachu. V úseku, kde došlo k výbuchu, se nacházelo 164 horníků. 72 horníků mělo různá zranění a byli přiotráveni plynem, 92 horníků zahynulo. V březnu 2004 došlo při rozšiřování prorážky k silnému důlnímu otřesu při kterém zahynulo 7 horníků.

V roce 2022 je důl zasypán, v roce 2023 jsou likvidovány povrchové stavby

Související obrázky:

About