Bývalý důl Pokrok (Habsburk)

1912 - 1989

Černouhelný důl v Petřvaldě u Karviné byl založen Báňskou a hutní společností v roce 1912 a hned v následujícím roce 1913 v něm započala těžba. Dostal jméno Habsburk a na Pokrok byl přejmenován až v roce 1920. Měl těžní jámu o hloubce 606 metrů a větrní o hloubce 344 metrů. Uhlí se dobývalo pilířováním na zával z porubských a jakloveckých vrstev z důlního pole o rozloze 377 ha. V roce 1953 byl organizačně spojen s dolem Hedvika, jako důl Julius Fučík, kde se stal závodem č.1, zkráceně Fučík 1. V areálu dolu byla i třídírna úhlí, prádlo a výrobna briket. Těžba uhlí byla ukončena 1989.
Díky zchátralému stavu jámové budovy, na kterém se kromě důlní činnosti podepsali hlavně nepřízpůsobiví občané, ve snaze ukrást cokoliv kovového, musela být budova zdemolována takovým způsobem, aby zůstala zachována těžní věž, která je prohlášena kulturní památkou. Kromě jediné původní budovy zámečnických dílen a těžní věže již v celém bývalém areálu dolu nic nestojí.

Související obrázky:

About