Bývalý důl Hubert

1854 - 1992

Důl Hubert založila v roce 1854 společnost „Těžířstvo bratří Kleinů“ a pojmenovala ho po jednom z nich. V roce 1863 měla jáma hlubku 161,2 m. a byla vybavena parním těžním strojem. Kutací práce probíhaly v důlním poli od roku 1849. V roce 1855 důl odkoupila Severní dráha Ferdinandova. Důl byl několikrát modernizován, kompletní rekonstrukce proběhla v letech 1924 – 1928, kdy byl vyměněn vozový park, důl byl elektrifikován, byl zvětšen průměr jámy na 6 metrů, hloubka dosáhla 386 metrů, byl nainstalován nový, elektrický těžní stroj.
Po 2. světové válce byl důl v roce 1946 znárodněn a pojmenován po sovětském, hornickém úderníkovy Stachanov, tím byl rovněž začleněn do skupiny OKD n.p..
V rámci generální rekonstrukce spojených dolů Vítězný únor, Stachanov a Eduard Urx byla převedena 1. 7. 1966 těžba uhlí podzemím na hlavní závod Vítězný únor. Následně byl Důl Stachanov 1. 1. 1974 jako samostatný závod zrušen a jeho důlní pole rozděleno mezi doly Vítězný únor a Eduard Urx. Těžní i větřní jámy dolu byly zasypány v roce 1992.

Důl existoval v letech 1854 – 1992, těžba uhlí probíhala v letech 1855 – 1973.

About