Důl Darkov

1982-2021

Důl Darkov je černouhelný hlubinný důl společnosti OKD a.s. rozkládající se na pomezí Stonavy a karvinské části Darkova. Historie důlního pole nynějšího Darkova spadá do roku 1852, kdy se začala hloubit jáma č. 1 dolu Gabriela, který byl později pod Darkov zahrnut. Samotná výstavba dolu Darkov začala v roce 1972 a o 10 let později, 1982, započala těžba. Kromě Gabriely byl k velkodolu Darkov ještě zahrnut 1988 důl Barbora. V červenci 1995 byl pod důl dále začleněn ješte důl 9.květen, který byl roku 2020 zasypán a srovnán se zemí. V devadesátých letech patřil důl k největším dolům ve střední Evropě. Jeho roční produkce se pohybuje okolo 4 mil tun uhlí, které se používá především v energetice a koksárenství. Utlumovaný důl Barbora byl z dolu roku 2003 vyčleněn a přešel pod správu státního podniku Diamo. Úbytek těžební kapacity z dolu Barbora byl nahrazen těžbou z pomocného závodu Darkov v uhelném poli dolu Gabriela. V srpnu 2015 došlo na dole ke vzplanutí metanové směsi. Tato traagédie si vyžádala 3 oběti. V květnu 2020 se stal důl Darkov epicentrem pandemie covidu-19 v Česku, k 9. červnu zde bylo pozitivně testováno 459 lidí. Vlivem této nepříznivé situace, kdy musela být po určitou dobu zastavena i těžba, bylo rozhodnuto, že v roce 2021 dojde k jejímu postupnému utlumení a k celkové likvidaci dolu.

Pomocný závod

About