Důl ČSA

1856 - 2021

Důl ČSA, s dříve používaným názvem Důl Československé armády, je důlní komplex společnosti OKD a.s., skládající se ze dvou těžebních závodů Jan Karel a Doubrava. Závod Jan Karel měl několik jam: 1 x Jan (1860), 2 x Karel (1859, 1862), 2 x Františka (1856, 1874), 2 x Hlubina (1867, 1870), 2 x Jindřich (1856, 1870), 1 x Jindřiška (1878). Založením jam Jindřich a Františka, roku 1856, je uznáváno jako rok založení velkodolu ČSA. Název Důl Československé armády je spjat se sloučením jam Jindřich, Františka, Hlubina a Jan Karel v prosinci 1951. Těžba v jednotlivých lokalitách byla postupně utlumována a využitelné části důlních polí byly přičleňovány k dolu Jan Karel. Samostatný důl Doubrava byl přičleněn k ČSA v červenci 1995. Důlní pole má rozlohu 26 km2 a rozkládá se na katastrech Karviná, Orlová, Doubrava a Dětmarovice. Důl ČSA je producentem vysoce kvalitního koksovatelného uhlí, kterého ročně vytěží okolo 3 mil. tun. Důl zaměstnává cca. 2800 osob a z toho okolo 2000 pod zemí.
22. března 1977 ve večerních hodinách došlo na závodě II k výbuchu metanu a uhelného prachu, při kterém zahynulo na místě 30 horníků, jeden při převozu do nemocnice, dalších 10 bylo zraněno lehce a 4 těžce. 14. listopadu 2014 došlo v dole k silnému otřesu, při kterém zemřeli 3 pracovníci, 9 bylo zraněných. Otřes byl tak silný, že byl zaznamenán i na okraji Ostravy.
Z té veselejší stránky lze napsat, že se zde natáčel film „Parta hic“ s Vladimírem Menšíkem a Vlastimilem Brodským. V únoru 2021 byl na Dole ČSA vytěžen poslední vozík uhlí a těžba byla ukončena. Od března 2021 převzal důl státní podnik DIAMO a zahájil jeho likvidaci.

Důl ČSA měl svou vlastní koksovnu, původním jménem Koksovna Jan, která byla nejstarším koksochemickým závodem koksoven OKK. V současné době je z ní v areálu pouze smutné torzo.

About