Bývalý důl Alexander

1898-1992

Je někdejší černouhelný důl, nacházející se v Kunčičkách (část Ostravy). Výstavba započala roku 1896 a byly vyhloubeny dvě jámy kruhového tvaru vzdálené od sebe 100m, jedna těžní a druhá výdušná. Uhlí se zde těžilo od roku 1898 až do roku 1992, kdy byla ukončena těžební činnost a obě jámy byly postupně v letech 1993-1994 zasypány. Po ukončení těžby zůstaly zachovány těžní věže a část provozních objektů a bývalý důl byl prohlášen za kulturní památku. Důl byl pojmenován na počest hraběte Alexandra Palaviciniho, presidenta Severní Dráhy císaře Ferdinanda, která jej postavila a vyhloubila.
Obě věže stojí v areálech soukromých firem, každá v jiné, a jsou veřejnosti nepřístupné

Související obrázky:

About